Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska 2016

  • Dátum zverejnenia: 31. október 2016
  • Pridal: admin

Na pozvanie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, subkomisie KBS pre katolícke školy sa v dňoch 18. a 19. októbra 2016 v Poprade uskutočnilo Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska.

Stretnutie riaditeľov katolíckych škôl otvoril príhovorom Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita.

Počas dvoch dní si účastníci v rámci programu vypočuli odborné prednášky na témy: Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v cirkevných školách, Sociálne vzťahy v učiteľskom zbore a Učiteľ ako milosrdný Otec.

Účasťprisľúbil aj minister školstva Prof. Peter Plavčán, ktorý sa pre iné pracovné povinnosti stretnutia nemohol zúčastniť. Ministra zastúpil štátny tajomník Mgr. Peter Krajňák, ktorý zúčastnených informoval o novinkách v regionálnom školstve.

V stredu program pokračoval v Dome umenia v Poprade slávnostným oceňovaním pedagogických zamestnancov katolíckych škôl za dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva na Slovensku.

Dôležitou súčasťou dvojdňového stretnutia riaditeľov katolíckych škôl bol spoločný duchovný a modlitbový program.