Inklúzia nie je ilúzia

  • Dátum zverejnenia: 25. november 2019
  • Pridal: kpkc

EDU Point v Poprade Vám prináša ďalší workshop, tentokrát na tému, ktorá sa dotýka každej školy, každého žiaka aj učiteľa. Pre mnohých je veľkou výzvou a často je táto výzva považovaná za nesplniteľnú a v praxi nemožnú. Možno však stačí poznať spôsoby ako na to, a zrazu uvidíme, že veci sa dajú robiť aj inak... 


Príďte na ďalší workshop v rámci EDUpointu a presvedčte sa, ako sa dá inklúzia reálne uplatniť v praxi.


Téma: Inklúzia nie je ilúzia
           Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Ako má fungovať podporný/inkluzívny tím? Aký prístup potrebujú žiaci, akú podporu učitelia? 
           Aké sú benefity inkluzívneho vzdelávania pre spoločnosť? 


S využitím interaktívnych metód a videí si zažijeme, čo je a čo nie je inklúzia. Objasníme si, čo sú inkluzívne stratégie a aké sú možnosti ich zavádzania do nášho školstva. 

V kontexte inkluzívneho vzdelávania sa dotkneme aj témy vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.
Predstavením projektu "Škola inkluzionistov" zmapujeme aktuálne dianie v téme inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Optimisticky zakončíme príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i zo Slovenska.

Lektorka: Zuzana Révészová
Rodená Košičanka. Absolvovala učiteľstvo pre 1. stupeň a psychopédiu. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Dlhodobo sa venuje téme inkluzívneho vzdelávania a vzdelávaniu detí zo SZP. Ako metodička a lektorka spolupracovala a spolupracuje s mnohými mimovládnymi i štátnymi organizáciami (Človek v ohrození, Eduma, ETP Slovensko, Nadácia Milana Šimečku, NOS-OSF, Teach for Slovakia, MPC, ŠPU, Iuventa).
V súčasnosti pôsobí v Spojenej škole v Košiciach i v Nadácii pre deti Slovenska ako konzultantka programu Škola inkluzionistov pre východné Slovensko.


Termín: 27.11. 2019 od 15:00 - 18:00 hod.


Miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku (pracovisko Poprad), Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad 


Cena: Bez poplatku

Prihlasovanie TU:

Workshop je určený pre učiteľov základných a stredných škôl, výchovných poradcov, ďalších pedagogických pracovníkov a pracovníkov organizácií.

(Prihlásiť sa môžete do 25.11.2019, alebo do naplnenia kapacity.)

Prihlásenie je záväzné, ale v prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, oznámte nám to prosím čím skôr, aby sme Vaše miesto mohli posunúť ďalším záujemcom.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás.