Jubilejný rok milosrdenstva

  • Dátum zverejnenia: 10. november 2015
  • Pridal: admin
Milosrdní ako Otec

Pápež František vyhlásil Jubilejný rok milosrdenstva. Začne sa na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.

Motto „Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia 6, 36) nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6,37-38). Logo – dielo jezuitského pátra Marka I. Rupnika – je malou teologickou sumou na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna, ktorý má na svojich pleciach namiesto stratenej ovce strateného človeka. Ide tu o personifikáciu, pripomínajúcu obraz prvotnej cirkvi, ktorá poukazuje na Kristovu lásku, ktorá završuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia.

Viac informácii o Jubilejnom roku milosrdenstva nájdete na jeho oficiálnej stránke vo viacerých svetových jazykoch.

Na stiahnutie