Nové pracovné zošity náboženskej výchovy

  • Dátum zverejnenia: 11. september 2015
  • Pridal: admin

Vážené katechétky, katechéti, učiteľky a učitelia NBV/NAB. 

Pre budúci školský rok 2020/2021 je pripravený nový pracovný zošit pre žiakov 1. ročníka ZŠ Radostná cesta lásky. Jeho autorkou je Mgr. Daniela Balážová. Pracovný zošit nahradí terajšiu učebnicu NAV/NAB pre 1.ročník Cesta lásky a pracovný zošit k učebnici. 

 

Aby deti nemuseli podľa platnej Smernice o používaní učebníc učebnicu na konci šk. roka  odovzdávať, autorka s riaditeľom KPKC, n.o. navštívila Ministerstvo školstva. Po dohode s generálnym riaditeľom Ing. Galanom na ministerstve školstva vypracovala autorka pracovný zošit, ktorý dieťa dostane namiesto učebnice každý rok zdarma. PZ je zostavený tak, že jedna strana nahrádza učebnicu  a druhá umožňuje žiakom riešiť labyrinty, dopĺňať alebo spájať písmená, slová... Namiesto rozsiahleho textu obsahuje veľa obrázkov, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre rozhovor detí s katechétom a pod. V ponuke bude PZ pre západný obrad, východný obrad,  tiež verzia v maďarskom jazyku.  Katechétom, ktorí učia gréckokatolícke deti v maďarskom jazyku odporúčame objednať maďarskú verziu PZ a doplniť ho prílohou s elektronickou  gréckokatolíckou verziou v maďarskom jazyku, ktorú nájdu pred začiatkom nového školského roka na stránke KPKC.  

 

Prosíme, aby si  katechéti všimli túto zmenu a po otvorení edičného portálu PZ, ktorý  má byť v ponuke pre školy včas objednali.

 

Nový pracovný zošit pre žiakov 1.ročníka Radostná cesta lásky bol vypracovaný podľa v súčasnosti platného kurikula a bude sa používať dovtedy, pokiaľ nezačne platiť nové kurikulum.

 

Za dôležité upozornenie pokladáme to, že aj keď na Ministerstve školstva nám oznámili že to takto môžeme pripraviť, nie je isté /nakoľko sa blížia voľby/, či ten Pracovný zošiť bude zaradený v edičnom pláne na podpis pani ministerke. Mnoho záleží od počtu objednávok a od stavu finančných prostriedkov, ktoré budú na Ministerstve vyčlenené pre nákup nových učebníc. Ak áno, pracovný zošit objednávate cez edičný portál. Ak nie, budeme pohotoví a pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ budeme distribuovať vlastnou cestou KPKC. Objednávky tak budeme vybavovať individuálne. Cena a spôsob objednávania bude zverejnená v dostatočnom časovom predstihu, v období po zápise detí do ZŠ. 

 

V roku 2020 bude platiť nasledovné:

-        

Učebnice pre NBV 2.-9. r. ZŠ a 1.-2. r. SŠ objednávate ako doteraz cez edičný portál.

-        

Pracovné zošity NBV 2.-9. r. ZŠ vydavateľstvo Don Bosco cez www.pracovnyzosit.sk

-        

Pracovný zošit NBV 1. ročník ZŠ vydavateľstvo KPKC cez www.kpkc.sk  /vytvoríme odkaz/

 

 

 

Od školského roku 2015/2016 KPKC, n. o., v koordinácii s vydavateľstvom Don Bosca pripravilo nové pracovné zošity náboženskej výchovy / náboženstva pre 2.-9. ročník ZŠ, ktoré sú úplne kompatibilné s novými učebnicami.

Viac info na www.pracovnyzosit.sk.

Pozor: Pracovný zošit pre 1. r. ZŠ bude možné objedať cez www.kpkc.sk!!!

Náhľady na obálky nových pracovných zošitov