Objednávanie učebníc a pracovných zošitov z katolíckeho náboženstva pre šk. rok 2016/2017

  • Dátum zverejnenia: 16. október 2015
  • Pridal: admin

Milé kolegyne kolegovia!

  1. Neprehliadnite, že otvorenie edičného portálu (https://edicnyportal.iedu.sk/) na objednávanie učebníc pre školský rok 2016/2017 už prebieha od 1.10. - 31.10.2015. Iba do konca tohto mesiaca bude možné objednávať učebnice a pracovné zošity. Po vypršaní tohto termínu už nebude žiadna iná možnosť doobjednania... Preto Vás prosíme, aby ste dohliadli na túto skutočnosť vo svojich školách.
  2. Učebnice KN, ktoré boli objednané v minulom školskom roku pre aktuálny školský rok 2015/2016 a neboli dodané, čo je prípad (čiastočne ešte učebníc KN pre I. stupeň ZŠ), ale najmä učebníc KN pre II. stupeň ZŠ a učebníc pre prvý a druhý ročník SŠ, musia sa tieto učebnice nanovo objednať. Je nevyhnutné aktualizovať objednávky učebníc KN na hore uvedenom linku.
  3. S pani riaditeľkou edičného portálu sa nám podarilo dohodnúť, že na edičnom portáli budú nahradené staré pracovné zošity katolíckeho náboženstva pre 1. až 9. ročník s vyučovacím jazykom slovenským - aktualnými, novými pracovnými zošitmi. Preto si ich školy môžu tiež objednávať.
  4. Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste v prípade nejakých nejasností a otázok kontaktovali nás a nie oddelenie edičného portálu. Vyvoláva to zmätok... Ďakujeme. My sme totižto v neustálom kontakte s riaditeľkou edičného oddelenia MŠVVaŠ SR dr. T. Poliakovou.
  5. Otázka typu, čo bude vlastne z týchto objednávok napokon aj schválené /zafinancované/ a doručené školám na šk. rok 2016/2017 nám nikto nevie so 100% istotou povedať /zagarantovať/ (nevedia to ani na iné predmety). Všetko bude závisieť od stavu finančných prostriedkov začiatkom kalendárneho roka.
  6. V prípade, že nám MŠVVaŠ SR preplatí iba učebnice pre druhy stupeň ZŠ resp. SŠ, PZ si budeme musieť v priebehu leta opäť objednávať ako tento rok za cenu 1,50e. Ako náhle budeme mať aktuálne informácie, hneď Vás budeme prostredníctvom našej webovej stránky informovať.

Ďakujeme!