Objednávanie učebníc pre školský rok 2019/2020

  • Dátum zverejnenia: 31. október 2016
  • Pridal: admin

Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva

Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva pre školský rok 2019/2020 bude aktívne do 15. 11. 2018.

Vážení učitelia, chceme vás informovať, že do 15. 11. 2018 bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk/) na objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2019/2020. Po vypršaní uvedeného termínu už nebude možnosť doobjednania si učebníc. Preto vás prosíme, aby ste dohliadli na túto skutočnosť vo svojich školách.

Učebnice pre prvý a druhý ročník SŠ zatiaľ neboli vydané. Túto situáciu sa snažíme riešiť s vydavateľstvom. Sú to nové učebnice. Dodanie objednaných učebníc na nasledujúci školský rok do škôl nevieme s istotou garantovať. Bude to závisieť od stavu a finančných prostriedkov a rozhodnutia MŠVVaŠ SR. Nijako nie je v našich možnostiach to ovplyniť, s edičným portálom ministerstva školstva sme v kontakte. 

Pracovné zošity

Pracovné zošity z náboženstva/náboženskej výchovy bude možné objednať, podobne ako minulé roky, prostredníctvom portálu www.pracovnyzosit.sk. Predpokladaná cena výtlačku je 1,60 €.