Pracovné stretnutie tvorcov a garantov v projekte prípravy nového Kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti

  • Dátum zverejnenia: 2. apríl 2019
  • Pridal: kpkc

V dňoch 1.-2. apríla 2019 sa uskutočnilo v penzióne Zornička na Donovaloch pracovné stretnutie skupiny tvorcov a garantov pre tvorbu nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti pod záštitou nositeľa projektu riaditeľa KPKC, n.o. Mgr. Romana Vitka, PhD.
Pracovné stretnutie prebiehalo v tvorivej atmosfére, kde tvorcovia s garantmi, ktorí sú zástupcovia jednotlivých diecéz na Slovensku, aktívne diskutovali o konštruktívnych pripomienkach zo strany garantov k obsahom pripravovaného nového kurikula.
Na stretnutí bol prítomný aj Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy, ktorý je predsedom subkomisie KBS pre farskú katechézu.
Nasledujúce stretnutie skupiny tvorcov je plánované na máj 2019, kedy tvorcovia predstavia obsah kurikula so zapracovanými prerokovanými pripomienkami.