Vydávanie časopisu Katolícky učiteľ

  • Dátum zverejnenia: 11. september 2015
  • Pridal: admin

Poslaním obnoveného časopisu Katolícky učiteľ  (z počiatku by mal byť vydávaný 4-krát ročne v printovej podobe a dostupný bude aj v elektronickej verzii) je najmä prezentácia nových trendov v oblasti pedagogiky vyučovacieho procesu so zreteľom na školské vyučovanie náboženstva a farskej katechézy. Časopis bude sledovať legislatívno-právne zmeny, ktoré so sebou prináša každý nový školský rok. Otvorí sa ďalší priestor na publikovanie tvorivých vedeckých i výskumných príspevkov. Hlavným zámerom je vyplniť medzeru v oblasti odborného vedenia, duchovného rastu a podpory veriaceho pedagóga, učiteľov náboženstva a katechétov pri aplikácií nových trendov vyučovania a analýzy školského vzdelávania, a to v širokospektrálnych súvislostiach. Prioritou časopisu je zabezpečiť vedeckosť, aktuálnosť a duchovnú hĺbku jednotlivých príspevkov na zatraktívnenie procesu vyučovania na všetkých stupňov základných a stredných škôl.