Vzácna návšteva v KPKC

  • Dátum zverejnenia: 31. júl 2017
  • Pridal: admin

V utorok 25. júla sme mali v KPKC vzácnu návštevu. Evžena Valoviča - bývalého tajomníka subkomisie pre katechizaciu KBS, Imricha Bogára - tajomníka diecézneho katechetického úradu v Bratislave a Ladislava Tótha - biskupského vikára pre katechizaciu a školstvo v Trnave. Rozoberali sme stav vydávania učebníc N/NV najmä pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a proces absolvovania programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov maďarskej národnostnej menšiny. Po spoločnom obede sme absolvovali prehliadku oltára Majstra Pavla z Levoče, ktorý v týchto dňoch oslavoval 500 rokov. Po prehliadke sme prehodili zopár slov aj s primátorom mesta Levoča Milanom Majerským.