Biblia očami detí 2016

Aj v roku 2016 sme organizovali výtvarnú súťaž s názvom  Biblia očami detí . Ďakujeme všetkým zúčastneným za zapojenie sa do súťaže a odbornej porote za zhodnotenie výtvarných prác. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 7. mája 2016 v Levoči.

Zloženie poroty:

  • PaedDr. Katarína Drahomirecká – ZUŠ LEVOČA
  • PhDr. Paula Maliňáková – ZUŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
  • doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. – GTF PU

Vyhodnotenie súťaže za rok  2016

1. KATEGÓRIA

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

Alžbeta Elizeušová

Katolícka MŠ sv. rodiny, Ormisova 585/15, 050 01 Revúca

„Zázračný rybolov“

 

2. miesto

Michaela Urdová

ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina

„Dávid a Goliáš“

 

3. miesto

Miroslava Slobodianiuková

Katolícka MŠ sv. rodiny, Ormisova 585/15, 050 01 Revúca

„Dobrý pastier“

 

2. KATEGÓRIA

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

Bianka Skaličanová

ZŠ a MŠ Stará Bystrica 680, 023 04 Stará Bystrica

„Dávid a Izákov syn“

 

2. miesto

Diana Padová

ZŠ Okružná 17, 071 01 Michalovce

„Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi“

 

3. miesto

Terézia Žatkuliaková

ZŠ a MŠ Novoť 315, 029 55 Novoť

„12 – ročný Ježiš v chráme“

 

3. KATEGÓRIA

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

Lukáš Petrík

ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

„Utíšenie búrky“

 

2. miesto

Karin Pokusová

ZŠ a MŠ Novoť 315, 029 55 Novoť

„Vstal zmŕtvych"

 

2. miesto

Lenka Danišová

ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice

„Podobenstvo o horčičnom zrnku“

 

3. miesto

Lenka Kollárová

Piaristická ZŠ F. Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza

Lenka Kollárová

 

3. miesto

Júlia Olejárová

ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva

„Radosť z Božieho posolstva“

 

4. KATEGÓRIA

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

Metod Benčať

ZŠ a MŠ Kozárovce 927, 935 22 Kozárovce

„Marta a Mária“

 

2. miesto

Johana Vašková

Cirkevná spojená škola, ZŠ Š. Mnoheľa,
Dlhé Hony 3522/2, 058 01 Poprad

„Vyvolenie dvanástich“

 

3. miesto

Anežka Bystričanová

ZŠ a MŠ Novoť 315, 029 55 Novoť

„Zvestovanie Panne Márii“

 

3. miesto

Ondrej Fedorko

ZŠ a MŠ Plavnica 244, 065 45 Plavnica

„Pokušenie na púšti“

 

5. KATEGÓRIA

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

Tatiana Boškajová

ZŠ a MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 967, 029 56 Zákamenné

„Anjel sa zjavil pastierom
a zvestoval im radostnú zvesť“

 

2. miesto

Sarah Mária Hiravá

CZŠ Romualda Zaymusa, Ul. R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina

„Ukrižovaný“

 

3. miesto

Sára Račková

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, Malacky

Neudaný názov

 

6. KATEGÓRIA

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

Michaela Heržáková

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa

„Pán je moje svetlo
a moja spása,
koho sa mám báť?“

 

2. miesto

Katarína Benková

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok

„Radosť anjelov“

 

3. miesto

neudelené

neudelené

 

7. KATEGÓRIA A

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

neudelené

neudelené

 

2. miesto

neudelené

neudelené

 

3. miesto

Daniel Prekop

Špeciálna základná škola Ilava, Pivovarská 455/62, 019 01 Ilava

„Pán Ježiš rozpráva“

 

7. KATEGÓRIA B

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

neudelené

neudelené

 

2. miesto

Samuel Pachnik

Špeciálna základná škola Zvolen, Sokolská 111, 960 01 Zvolen

„Návšteva Alžbety“

 

3. miesto

Bianka Gregorová

Špeciálna základná škola Zvolen, Sokolská 111, 960 01 Zvolen

„Narodenie Ježiša“

 

7. KATEGÓRIA C

Umiestnenie

Meno a priezvisko
Názov a adresa školy

Názov práce

Práca 

1. miesto

neudelené

neudelené

 

2. miesto

neudelené

neudelené

 

3. miesto

Tomáš Gašpar

Špeciálna základná škola Zvolen, Sokolská 111, 960 01 Zvolen

„Ježiš a Zachej“

 

Vypracovali: PaedDr. Katarína Drahomirecká, PhDr. Paula Maliňáková a doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

Biblia očami detí v minulosti