Biblická olympiáda 2016/2017

Biblická olympiáda 2016/2017

Vyhodnotenie 

V dňoch 16. až 18. mája 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády (BO). Hlavným organizátorom bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) a tento ročník sa organizoval v spolupráci s DKÚ Banskobystrickej diecézy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, ZŠ a SŠ.
Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii základné školy sa stalo družstvo Banskobystrickej diecézy - ZŠ sv. Dominika Savia zo Zvolena.
Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii stredné školy sa stalo družstvo Košickej arcidiecézy - Gymnázium sv. Edity Steinovej z Košíc.
Víťazom a všetkým zúčastnením družstvám srdečne blahoželáme!

Výsledky súťaže Biblia očami detí a mládeže 

Sprievodným podujatím Biblickej olympiády je každoročne aj výtvarná súťaž Biblia očami detí.

 

Fotogaléria BO 2017

 

Dokumenty

Biblické knihy pre olympiádu 2016/2017

Online registrácia


Z histórie Biblickej olympiády