Biblická olympiáda 2018/2019


Prihlasovací formulár na Biblickú olympiádu, Národné kolo 2018/2019 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA (od 1. januára 2018)

  • Organizačný poriadok (zo dňa 25.08.2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018)

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25.08.2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018. Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2012-21437/60058:2-916. 


BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2018/2019

Dokumenty

  1. PROPOZÍCIE osemnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2018/2019
  2. PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže" v školskom roku 2018/2019
  3. KOMENTÁR ku kritériám hodnotenia scénky BO pre stredné školy v školskom roku 2018/2019
  4. KOMENTÁR ku kritériám hodnotenia scénky BO pre základné školy v školskom roku 2018/2019 

 

Vybrané knihy Svätého písma

KOMENTÁRE K BIBLICKÝM KNIHÁM

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi