Hospitačná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II. bod 8 hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im dovolia túto činnosť vykonávať.

Metodickú príručku hospitácie z katolíckeho náboženstva si môžete zakúpiť v KPKC. Cena: 1,7 €/ks.

Príloha 1.
Hospitačný záznam predmetu náboženská výchova/náboženstvo

Príloha 2.
Autodiagnostika vyučovacej hodiny náboženstva alebo náboženskej výchovy

Príloha 3.
Kvalitatívna analýza