Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.

Na základe Zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. (ďalej KPKC). Od 1. apríla 2005 sídlo v Spišskej Novej Vsi. Jeho poslaním je zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl a učiteľov náboženskej výchovy.

V spolupráci s diecéznymi a rehoľnými školskými úradmi a diecéznymi katechetickými úradmi na Slovensku poskytuje metodicko-poradenskú službu a usmerňuje vyučovanie katolíckej náboženskej výchovy. KPKC tiež zabezpečuje prípravu metodických materiálov, učebníc a publikácií celonárodného charakteru. Jeho úlohou je aj príprava a organizovanie celonárodných súťaží pre žiakov katolíckych škôl a žiakov navštevujúcich katolícku náboženskú výchovu.

Od 1. septembra 2012 bola prevádzka KPKC n. o. v úspornom režime. Nemalo interných zamestnancov. Zakladateľ KPKC, n.o., Konferencia biskupov Slovenska, však pripravilo obnovenie jeho činnosti.


Pôsobnosť

Pôsobnosť  Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. je celoslovenská. V jednotlivých diecézach úzko spolupracujeme s diecéznymi katechetickými úradmi a diecéznymi školskými úradmi. Tiež spolupracujeme s rehoľnými školskými úradmi na Slovensku.

Levoča

 • Katolícke pedagogické a katechetické centrum,

Levoča

 • Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy

Spišské Podhradie

 • Diecézny školský úrad Spišskej diecézy

Prešov

 • Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad Prešovskej eparchie

Košice

 • Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy
 • Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu

Banská Bystrica

 • Diecézny školský úrad a Diecézny katechetický úrad Bansko Bystrickej diecézy

Žilina

 • Diecézny katechetický úrad Nitrianskej diecézy

Nitra

 • Diecézny školský úrad Nitrianskej diecézy

Bratislava

 • Diecézny školský úrad Bratislavsko–Trnavskej diecézy, Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS

Tomášov

 • Diecézny katechetický úrad Bratislavsko–Trnavskej diecézy

Do pôsobnosti KPKC patria aj rehoľné školské úrady.