Metodické príručky

Všetky metodické príručky sú na základe odsúhlasenia správnej rady KPKC, n.o. poskytnuté pre DKÚ na SR.


PaedDr. Klára Soľanová

Metodická príručka hospitácie Katolíckeho náboženstva 

Pomôcka pre metodikov diecéznych katechetických úradov a kňazov, ktorí vykonávajú hospitáciu náboženstva. Okrem metodiky hospitačnej činnosti obsahuje aj príklady spracovaných hospitácií.
počet strán: 46
cena: 50 Sk 

 


 

Metodické príručky katolíckeho náboženstva / náboženskej výchovy pre 1. až 9. ročník základných škôl a prvý a druhý ročník stredných škôl a gymnázií.
Súčasťou niektorých metodík sú hudobné a dátové CD, ktorých obsahom je predstavenie ročníkov, prezentácie, obrazová príloha, piesne, hudba, príbehy.

Objednávka metodických príručiek

Objednávky na zakúpenie metodickej príručky adresujte na príslušný DKÚ Vašej diecézy.

 


 

Súčasťou metodiky pre 7. ročník ZŠ sú hudobné a dátové CD, ktorých obsahom je predstavenie 6. a 7. ročníka, prezentácie, obrazová príloha, piesne, hudba, prednáška...