Noc čítania Biblie 2018

  • Dátum zverejnenia: 4. december 2017
  • Pridal: admin

Z podnetu Katolíckeho biblického diela, schváleného na zasadnutí 86. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska sa slávenie tzv. Biblickej nedele presúva z Tretej veľkonočnej nedele 2018 na Druhú adventnú nedeľu 2017 (10. decembra 2017).

Biblický projekt Noc čítania Biblie 2018 organizovaný KPKC a biblistami bude v tradičnom termíne z piatka na sobotu pred Treťou veľkonočnou nedeľou 2018 (13. apríla 2018).

O programe podujatia vás budeme priebežne informovať.

Vzácna návšteva v KPKC

  • Dátum zverejnenia: 31. júl 2017
  • Pridal: admin

V utorok 25. júla sme mali v KPKC vzácnu návštevu. Evžena Valoviča - bývalého tajomníka subkomisie pre katechizaciu KBS, Imricha Bogára - tajomníka diecézneho katechetického úradu v Bratislave a Ladislava Tótha - biskupského vikára pre katechizaciu a školstvo v Trnave. Rozoberali sme stav vydávania učebníc N/NV najmä pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a proces absolvovania programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov maďarskej národnostnej menšiny. Po spoločnom obede sme absolvovali prehliadku oltára Majstra Pavla z Levoče, ktorý v týchto dňoch oslavoval 500 rokov.

Stránky