Internetový portál - "KABINET“

  • Dátum zverejnenia: 11. september 2015
  • Pridal: admin

Cieľom internetového portálu - "KABINET" je poskytnúť pomoc učiteľom náboženstvá, katechétom a kňazom v ich náročnej službe. Portál bude slúžiť na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov, ako sú ukážky kreatívnych vyučovacích hodín, alebo farská katechéza... Učitelia náboženstvá, katechéti alebo kňazi budú môcť pravidelne prispievať do tohto systému svojimi prezentáciami a inými učebnými materiálmi, ktoré úspešne využívajú vo svojich vyučovacích hodinách, alebo farských, či rodinných katechézach.

Nové pracovné zošity náboženskej výchovy 2015/2016

  • Dátum zverejnenia: 11. september 2015
  • Pridal: admin

Od školského roku 2015/2016 KPKC, n. o., v koordinácii s vydavateľstvom Don Bosca pripravilo nové pracovné zošity náboženskej výchovy / náboženstva pre všetky ročníky ZŠ, ktoré sú úplne kompatibilné s novými učebnicami.

Keďže sa MŠVVaŠ SR rozhodlo, že pre školský rok 2015/2016 bude financovať a distribuovať do škôl iba nové učebnice náboženskej výchovy / náboženstva, pracovné zošity si treba objednať za cenu 1,60€ ks.

Viac info na www.pracovnyzosit.sk.

Učebnice

Nové učebnice náboženskej výchovy pre 1. stupeň ZŠ

[31. 8. 2015]  V školskom roku 2015/2016 budú do škôl distribuované nové učebnice náboženskej výchovy / náboženstva pre prvý stupeň ZŠ, ktoré boli pripravené a vydané KPKC, n. o.  v koordinácií so SSV a finančnou podporou MŠVVaŠ SR. Podľa stanoveného plánu by v nasledujúcom školskom roku (2016/2017) mali byť vydané a distribuované učebnice aj pre ostatné ročníky.

Pozri aj:

Stránky