FINPEDA inovačné workshopy pre školy

  • Dátum zverejnenia: 31. marec 2015
  • Pridal: marek

Hlavným cieľom workshopov je pomôcť všetkým zainteresovaným - vedúcim pracovníkom vo vzdelávaní, riaditeľom školských správ, riaditeľom škôl, inovátorom vo vzdelávaní, učiteľom a pracovníkom škôl zmeniť zaužívané spôsoby myslenia a otvoriť oči smerom k budúcnosti vzdelávania. Znamená to urobiť zásadný posun v ponímaní dnešných pohľadov na vyučovanie a učenie smerom k výchovným procesom pre budúce desaťročia. Ďalšie naše ciele a očakávané výstupy sú:

Stránky