Sretnutie s Joachim Sauerom

  • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
  • Pridal: kpkc

V sobotu 21.09.2019 sa na pôde saleziánskej komunity na Trnávke v Bratislave, kde je predstaveným komunity don Tibor Reimer - koordinátor projektu v príprave nového Kurikula uskutočnilo stretnutie riaditeľa KPKC, n.o. s pánom Joachimom Sauerom, ktorý je referent Renovabis, momentálne zodpovedný za Slovensko. Pán Sauer sa zaujímal o aktuálny stav príprav nového kurikula a predstavili sme mu víziu pokračovania tohto projektu. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej, pracovnej a konštrukčnej atmosfére.

Pozvánka na odborný seminár

  • Dátum zverejnenia: 20. august 2019
  • Pridal: kpkc

Pozývame Vás na odborný seminár k výkladu nového zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta o 10.00 hod. v budove Biskupského úradu na Ul. Jána Kalinčiaka 1, 010 01 v Žiline.

Katechetická konferencia

  • Dátum zverejnenia: 11. jún 2019
  • Pridal: admin

Srdečne Vás pozdravujeme milí katechéti,

z dôvodu dodatočného záujmu katechétov predlžujeme termín prihlásenia na Katechetickú konferenciu do 4.10.2019 (! najneskôr v tento deň musí byť zrealizovaná aj platba účastníckeho príspevku !).
V prípade naplnenia ubytovacej kapacity bude prihlasovanie zastavené skôr.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Stránky