KPKC, n.o. členom FKI

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 19. Novembra 2018 sa konalo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) na
ktorom sa prvý krát zúčastnil aj zástupca KPKC, n.o. Mgr. et Mgr. Roman Vitko, PhD.
FKI je platformou spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, treťom sektore,
politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od
roku 1996. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.
Na valnom zhromaždení delegáti zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán na

Zasadnutie skupiny tvorcov nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti s názvom „Inovačný a vzdelávací projekt školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti na Slovensku“.

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 6. novembra 2018 sa už po siedmy krát v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku stretla skupina tvorcov, ktorí prehodnotili svoju doterajšiu prácu
v projekte príprav nového kurikula vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti.
Jednotliví autori vzájomne predstavili obsah svojich prác a nadviazali tak na kontinuitu
jednotlivých ročníkov a prepojenie s farskou katechézou. Na základe presnejších
charakteristík pilierov členovia predstavili svoje pracovné návrhy, ktoré po vzájomnej

Celoštátny katechetický kongres s témou „Misijná dimenzia cirkvi“ v Třešti u Jihlavy

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

V dňoch 26.–28. 10.2018 sa v Třešti u Jihlavy (ČR) uskutočnil už 11. Celoštátny katechetický
kongres, ktorý organizuje Katechetická sekcia ČBK. Záštitu nad týmto kongresom prevzal
pomocný biskup Brnianskej diecézy Mons. Pavel Konzbul. Na akcii s ústrednou témou
Misijná dimenzia cirkvi prišlo zhruba 160 katechétov a učiteľov náboženstva. Medzi nimi boli
6 zo Slovenska. Na stretnutie boli pozvaní domáci hostia a hostia z Poľska, ktorí katechétom
ponúkli ako teoretické, tak aj praktické podnety k uvedenej téme. V súvislosti s oslavami

Stránky