Zverejnenie kníh na Biblickú olympiádu v šk. roku 2019/2020

  • Dátum zverejnenia: 23. január 2019
  • Pridal: kpkc

V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej Kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu.
Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci.
Odborná komisia Biblickej olympiády tak na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:
Starý zákon: Kniha Exodus (1.-24. kapitola), Kniha poroka Jonáša.
Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.
Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla.

Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania

  • Dátum zverejnenia: 21. január 2019
  • Pridal: kpkc

Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania - Metódy čítania Biblie s porozumením a Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo / náboženská výchova, ktoré budú prebiehať: MČB v DKÚ Žilina a Bioetika v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja. Prihlásiť sa môžete v sekcii "Kontinuálne vzdelávanie" formou záväznej prihlášky pod opisom konkrétneho vzdelávania.

KPKC, n.o. členom FKI

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 19. Novembra 2018 sa konalo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) na
ktorom sa prvý krát zúčastnil aj zástupca KPKC, n.o. Mgr. et Mgr. Roman Vitko, PhD.
FKI je platformou spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, treťom sektore,
politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od
roku 1996. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.
Na valnom zhromaždení delegáti zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán na

Stránky