Záväzná prihláška na kontinuálne vzdelávanie

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) ponúka programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktoré sú orientované na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a na podporu výchovy a vzdelávania. Do programu kontinuálneho vzdelávania sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky.

Termíny začiatku kontinuálneho vzdelávania Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova si zvoľte z ponuky v prvom kroku prihlasovacieho formulára.

Vzdelávanie realizujeme v meste Levoča alebo Ružomberok.

Štrnásť dní pred začiatkom vzdelávania bude prihlasovanie na daný termín formálne ukončené.

Okrem vyplnenia online prihlášky v elektronickej podobe je potrebné odovzdať prihlášku aj v tlačenej forme. Po vyplnení a odoslaní formulára vám bude na mail zaslaná PDF verzia prihlášky. Vytlačte ju, podpíšte a zašlite na adresu:

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
Bottova 15, 054 01 Levoča


Vytlačenú prihlášku je potrebné podpísať (vami, aj riaditeľom vašej školy) a zaslať na našu adresu. Po doručení tejto prihlášky vás zaradíme do vzdelávania.
Ak nebude vaša prihláška podpísaná riaditeľom školy, je nutné k prihláške priložiť:

  • kópiu diplomu
  • potvrdenie o zamestnaní. 

Otvorenie vzdelávania je viazané na minimálny počet uchádzačov, ktorý je stanovený na 20.

Prejsť na prihlasovací formulár