Rozhodnutie MŠ SR týkajúce sa mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole

1 septembra, 2020

shares
Loading...