Noc čítania Biblie 2020

  • Dátum zverejnenia: 26. február 2020
  • Pridal: kpkc

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Vás v spolupráci s biblistom prof. Františkom Trstenským pozýva zapojiť sa do projektu Noc čítania Biblie. 

Biblický projekt NOC ČÍTANIA BIBLIE  začína  v piatok pred treťou veľkonočnou nedeľou 24. apríla 2020. Motto projektu je„Žena, veľká je tvoja viera.“ (Mt 15, 28). 

Cieľom tohto projektu bude postaviť BOŽIE SLOVO do stredu rodiny, školského a farského spoločenstva.

 

Miesto realizácie môže byť:

  v kostole, vo farskom centre, v pastoračnom centre alebo farskej knižnici;

  v škole – v triedach, v klubovni, v školskej knižnici.

 

Ciele projektu:

  čítanie s porozumením pre hlbšie pochopenie Božieho slova;

  zamýšľanie sa nad dôležitosťou vytrvalej modlitby v našom živote;

  zamýšľanie sa nad tým, že nikto nie je vylúčený z Božieho plánu spásy;

  zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova.

 
 Prihlasovací formulár:
 
Pre viac informácií kliknite TU