XXI. Európske fórum pre náboženskú výchovu v školách: „Reziliencia a kresťanská nádej. Náboženská výchova v škole ako dôležitý stimul v čase krízy.“

3 apríla, 2024

Loading...